16 Maig 2003
Festival de cantautors de La Farinera del Clotabús

 

abús, jordi batiste i jorcx